Termeni si conditii

Privind accesarea serviciului de Consultatii Online

 • Conditii generale
 • Datele de identificare ale SC ORTOMEDTIM SRL
 • Definitii
 • Cerinte tehnice
 • Programare
 • Anularea programarii
 • Costul serviciului si modalitatea de plata
 • Consultatie online
 • Rezerve si limitari
 • Notificari
 • Drepturile pacientilor
 • Plangeri si reclamatii

Condiții generale

Prin efectuarea unei programări, respectiv prin accesarea serviciului de Consultații Online va exprimați acordul dumneavoastră privind respectarea Termenilor si Condițiilor de mai jos.

SC ORTOMEDTIM SRLva putea modifica prezentul document in funcție de evoluțialegislației in domeniu. Documentul va fi accesibil Pacienților pe site-ul www.ortoped-timisoara.ro.

Prin intermediul prezentului document dorim sa va informam cu privire la principiile si principalele reguli pe care trebuie sa le respectați pentru a putea beneficia de serviciul Consultații Online.

Condițiile de accesare ale serviciului de Consultații Online cuprind o serie de reguli minimale care se completează cu prevederile legislației in vigoare (ex. H.G. nr. 252/2020 privind stabilirea unor masuri in domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgenta pe teritoriul României).

Datele de identificare ale SC ORTOMEDTIM SRL

SC ORTOMEDTIM S.R.L.. cu sediul social in Timisoara, Strada Circumvalatiunii, Nr. 20, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/630/2013avand CUI 31337015, adresa de e-mail: info@ortoped-timisoara.ro, numar de telefon: +40751965545 /+40730058884 este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Definitii

 • Consultatii Online – consultatii virtuale care se refera la orice forma de interactiune intre Pacient si Medic, folosind orice medii de comunicare si/sau schimb de informatii medicale sau non-medicale, altele decatintalnirea fizica dintre cele doua parti;
 • Pacient – persona care utilizeaza serviciul de Consultatie Online oferit de ORTOMEDTIM;
 • Medic – mediciul care presteaza servicii in numele si/sau pentru ORTOMEDTIM;
 • Contract – acordul de vointa dintre Pacient si ORTOMEDTIM, cu privire la prestarea serviciului de Consultatie Online prin efectuarea unei programari, respectiv prin accesarea serviciului de Consultatie Online;
 • Termeni si conditii – sunt toate dispozitiileprevazute in continuare care se aplica accesarii serviciului Consultatie Online.
 • Accesarea serviciului de Consultatii Online – prin continuarea demersurilor ce tin de realizarea unei Consultatii Online din partea Pacientului (trimitere de documente, realizarea de plati sau orice alta activitate care are ca scop continuarea procesului de Consultatie Online), Pacientul isi asuma ca a inteles si ca accepta Termenii si conditiile, sumele de plata, riscurile si limitarile acestui tip de servicii si isi da acordul pentru a continua aceste demersuri.

Cerinte tehnice

Pentru a putea beneficia de serviciul Consultatie Online, trebuie sa va asigurati ca detineti infrastructura tehnica necesara, respectiv:

 • laptop cu o camera web si un microfon, functionale sau calculator cu o camera web si un microfon, functionale sau un telefon inteligent o camera web si un microfon, functionale;
 • acces la internet. In acest sens, Pacientul suporta orice costuri necesare in acest scop;
 • acces la o adresa de e-mail;
 • ORTOMEDTIM nu garanteaza compatibilitatea dispozitivului dumneavoastra cu platformele prin care se va presta serviciul de Consultatie Online.
 • Toate cerintele tehnice trebuie sa fie pregatite si functionale la data si ora stabilite pentru Consultatia Online. In caz contrar, programarea va fi considerata ca anulata prin neanuntare.

Programare

Serviciul Consultatie Online poate fi accesat de catrePacienti in functie de programul afisat aici, iar programarile se vor face in functie de disponibilitatea Pacientilor si a Medicilor.

ORTOMEDTIM va putea modifica programul functionaredupa cum va considera de cuviinta.

Accesarea serviciului de Consultatie Online se efectueaza pe baza de programare telefonica, in interiorul intervalului orar mentionat la punctul anterior, precum si prin programare online prin intermediul site-ului.

Confirmarea programarii

In mod excepțional, programarea poate fi decalata, atunci când Medicul acorda îngrijiri in cazuri prioritare din punct de vedere medical sau in cazuri care necesita o atenție sporita.

Pentru urgente medicale va rugam sa va adresati celei mai apropiate unitati medicale cu profil de urgenta. Urgentele medicale pot include accidentarea sau imbolnavirea acuta, care necesita acordarea primului ajutor calificat si/sau a asistentei medicale de urgenta, la unul sau mai multe niveluri de competenta, dupa caz. Ea poate fi urgenta cu pericol vital, unde este necesara/sunt necesare una sau mai multe resurse de interventie in faza prespitaliceasca, continuandingrijirileintr-un spital local, judetean ori regional, sau urgenta fara pericol vital, unde ingrijirile pot fi efectuate, dupa caz, cu sau fara utilizarea unor resurse prespitalicesti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau, dupa caz, la un spital.

ORTOMEDTIM nu este autorizata ca Unitate de Primiri Urgente.

Anularea programarii

Pacientul intelege si accepta ca trebuie sa anunte daca nu mai poate sa onoreze programarea pe care a facut-o cu cel mult 24 de ore inainte de ora fixata pentru Consultatia Online.

Pacientul intelege si accepta ca in situatia in care nu anuleaza sau reprogrameazaConsultatia Online in termenul mentionat mai sus, intreaga suma achitata va fi retinuta de ORTOMEDTIM.

Consultatiile Online care au loc in mai putin de 24 de ore de la momentul programarii nu pot fi anulate, ci doar reprogramate si, implicit, sumele de bani achitate nu vor fi returnate (exceptie fac situatiile de caz fortuit sau de forta majora).

Pacientii au dreptul la o singura reprogramare a Consultatiei Online.

Costul serviciului si modalitatea de plata

Informații despre accesul Pacienților la Medicii si costurile serviciului Consultație Online se obțin de la ORTOMEDTIM prin mijloacele de contact puse la dispoziție pe site.

Plata contravalorii serviciului de Consultație Online se face in prealabil, iar Pacientul trebuie sa ne transmită dovada plații la adresa info@ortoped-timisoara.ro.

Pentru efectuarea plații contravalorii serviciului de Consultație Online, va rugam sa folosiți următoarele informații:

 • Beneficiar: SC ORTOMEDTIM SRL
 • IBAN: RO10BRDE360SV60941733600
 • Banca: BRD TIMISOARA

Pacientul înțelege si accepta ca in cazul neachitării si transmiterii dovezii de achitare aferente serviciului de Consultație Online in maxim 2 ore de la momentul primirii solicitării de plata, programarea va fi anulata, fără ca ORTOMEDTIM sa îl notifice in acest sens.

Pacientul înțelege si accepta ca ORTOMEDTIM nu își asuma responsabilitatea pentru situațiile in care solicitarea de plata nu a fost primita de Pacient din motive ce nu țin de ORTOMEDTIM.

 

Consultatie online

Consultațiile Online se vor desfășura prin intermediul platformei Zoom.us, Microsoft Teems, Skype sau WhatsApp apel video si cu ajutorul aplicațiilor de e-mail. Pacientul se obliga sa precizeze in formularul de completat platforma pe care dorește sa aibă loc Consultația Online.

ORTOMEDTIM își propune sa acorde serviciile sale prin intermediul Consultației Online la cele mai înalte standarde de calitate. In cazuri excepționale, rezultatul serviciilor prestate de Medici poate sa difere de rezultatul dorit de Pacient. Va reamintim ca obligația medicala este o obligație de diligenta, la nivelul actual de cunoștințe, fiind imposibil sa garantam rezultatul serviciilor oferite. Întotdeauna pacientul are dreptul sa primească o a doua opinie medicala.

Durata unei Consultații Online este de maximum 20 de minute. Va rugam ca pe lângă asigurarea condițiilor tehnice menționate mai sus sa va aflați într-o încăpere fără zgomot de fundal si sa aveți pregătite întrebările legate de afecțiunea dumneavoastră.

In cazul Consultațiilor Online pentru care este necesar acordul exprimat in scris sub forma de consimțământ medical, lipsa semnăturii Pacientului de pe formularele specifice primite de la ORTOMEDTIM echivalează cu lipsa consimțământului, caz in care nu se va putea presta serviciul de Consultație Online sau se va opri de îndată furnizarea serviciului.

Transmiterea si primirea unor documente. ORTOMEDTIM sau Medicii va pot trimite pe adresa de e-mail confirmata de dumneavoastră diferite documente, chiar si prescripții medicale (reteta), daca este cazul.

De asemenea, daca Pacientul dorește sa transmită documente (ex. istoric medical) către ORTOMEDTIM sau Medici, va utiliza adresa de e-mail pusa la dispoziție de aceștia din urma. Va recomandam sa creați o parola puternica, formata din litere (ex. ath), cifre (ex. 395) si caractere (@*).

ORTOMEDTIM nu isi asuma raspunderea in situatia in care e-mailurile care contin documente sunt interceptate si, implicit, datele transmise prin acest canal sunt compromise.

 

Rezerve si limitari

Avand in vedere lipsa unei legislatii clare si cuprinzatoare in legatura cu serviciul de Consultatii Online, Pacientul intelege si accepta ca serviciul oferit ORTOMEDTIM si prestat de Medic, desi este intreprins cu maxima diligenta si implicare, nu reprezinta o consultatie medicala in sensul acceptat de legislatia din Romania, ci o opinie medicala.

Pacientul intelege si accepta ca acest tip de serviciu poate avea anumite limitari ale actului medical, ca urmare a lipsei interactiunii fizice intre Medic si Pacient.

Pacientul intelege si accepta ca ORTOMEDTIM nu isi asuma raspunderea pentru securitatea mijloacelor de transfer de date sau de comunicatie utilizate (ex. cele mentionate in cuprinsul capitolului „Cerinte Tehnice”).

Pacientul intelege si accepta ca pot exista cazuri in care din motive tehnice, care nu tin de niciuna dintre parti, nu se va putea presta serviciul de Consultatie Online deloc sau in conditii de proasta calitate generate de conexiunea slaba la internet, intreruperi de curent electric etc., situatie in care Consultatia Online va fi reprogramata sau anulata, cu returnarea contravalorii catre Pacient.

Pacientul înțelege si accepta ca daca nu va fi prezent la data si ora la care a fost programata Consultația Online si/sau nu accepta conexiunea video întreprinsa de ORTOMEDTIM sau/si Medici pentru mai mult de 15 minute de la ora programata pentru Consultația Online, programarea se anulează si suma plătita nu va fi restituita.

 

Notificari

Transmiterea notificarilor, facturilor, corespondenta purtata cu Pacientul de către reprezentantii ORTOMEDTIM, se va face la datele de contact menționate de Pacient si/sau declarate prin alte canale (ex. in timpul Consultației Online).

Comunicările de tip sms sau e-mail, cum ar fi: rezultatul Consultatiei Online, prescripțiile medicale etc., informări privind procedurile operaționale/sistemele ORTOMEDTIM, care au impact asupra modalității de desfășurare a serviciului de Consultație Online, nu au caracter promoțional, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfășurare a serviciilor solicitate de Pacient.

 

Drepturile pacienților

In calitate de Pacient, beneficiați de următoarele drepturi, potrivit dispozițiilor legale:

 • dreptul la informație medicala;
 • dreptul la confidențialitate si viată privata;
 • dreptul sa alegeți cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii;
 • dreptul la tratament si îngrijiri medicale corespunzătoare;
 • dreptul de a cere o alta opinie medicala;
 • dreptul la consultații preventive;
 • dreptul la despăgubiri in cazurile de malpraxis;
 • dreptul de a va exprima consimțământul in cazul in care acesta este cerut de lege.

 

Plangeri si reclamatii

In cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile va rugam sa ne detaliati cazul dumneavoastra la adresa info@ortoped-timisoara.ro. Vom prelua mesajul dumneavoastra si vom investiga cele relatate, urmand sa va raspundem in scris, in cel mai scurt timp.

In scopul soluționării unor eventuale neînțelegeri intre dumneavoastră, in calitate Pacient consumator si ORTOMEDTIM, in calitate de prestator de servicii, va informam ca puteți formula o sesizare către Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului. Mai multe informațiiregăsiți pe site-ul https://anpc.ro/.

Pacienții si ORTOMEDTIM au obligația de a cunoaște si respecta dispozițiile legale aplicabile, respectiv Legea nr. 95/2006, Legea nr. 46/2003, Hotărârea de Guvern nr. 252/2020 si actele legislative conexe, Pacienții neputând invoca in apărarea lor necunoașterea legii.